מערכת יציקת תקרות בסיסית המורכבת מ- 3 אלמנטיים:

תבניות טגו - נתונים טכניים:

יישומים: