מערכת יציקת תקרות בסיסית המורכבת מ- 3 אלמנטיים:

יתרונות המערכת:

יישומים: